Over mij

Fotograaf: Bob Bronshoff

Jan-Jaap Oerlemans is per 1 februari 2020 bijzonder hoogleraar ‘Inlichtingen en Recht’ bij de Universiteit Utrecht. Hij is verbonden aan het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging en het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtwetenschappen. Oerlemans is tevens senior onderzoeker bij de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD).

Hiervoor is hij 10 jaar onder andere als gastmedewerker werkzaam geweest bij de Universiteit Leiden. In 2017 is hij aan de Universiteit Leiden gepromoveerd op het proefschrift ‘Investigating Cybercrime’.

Jan-Jaap Oerlemans is redacteur van het tijdschrift Computerrecht, auteur bij Tekst & Commentaar ‘Internationaal Strafrecht’ en ‘Openbare Veiligheid’, en lid van de expertgroep van het Kenniscentrum Cybercrime van het Gerechtshof Den Haag.

Onderzoek

Zijn onderzoek richt zich op intelligence, nationale veiligheid, cybercrime, cybersecurity en de regulering van bijzondere bevoegdheden in een digitale context.


About me

Jan-Jaap Oerlemans is an endowed professor in ‘Intelligence and Law’ at Utrecht University. Oerlemans is also a senior researcher at the Dutch Review Committee for intelligence- and security services.

He obtained his PhD degree for his dissertation ‘Investigating Cybercrime’ in 2017 at Leiden University.

Oerlemans published extensively about cybercrime and digital investigations and increasingly on Intelligence, national security and law. He is an editor for the Dutch journal ‘Computerrecht’ and a member of the Cybercrime expert group for the Court of Appeals in The Hague.

Research

In his research he focuses on intelligence, national security, cybersecurity, and the regulation of investigative powers in a digital context.