Cyber Security Beeld Nederland 2017

Het cybersecuritybeeld biedt inzicht in de belangen, dreigingen, weerbaarheid en ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity in de periode van mei 2016 tot en met april 2017.

Beroepscriminelen en statelijke actoren

Net als voorgaande jaren wordt in het beeld benadrukt dat beroepscriminelen en statelijke actoren de grootste bedreigingen vormen voor cybersecurity. Beroepscriminelen richten zich in toenemende mate op grote bedrijven voor financieel gewin. Ook is de trend zichtbaar dat steeds meer bedrijven en instellingen het slachtoffer worden van ransomware, waarbij het losgeld vaak in Bitcoin wordt geëist. De aanvallen door de WannaCry en Petya ransomware hebben in juni nog tot miljoenen euro’s aan schade geleid door de stillegging van de Tweede Maasvlakte. Daar is de gehele logistiek geautomatiseerd en deze apparaten raakten geïnfecteerd met de malware. Jihadisten zijn overigens binnnen de rapportageperiode nog niet in staat gebleken tot het uitvoeren van geavanceerde digitale aanvallen. Wel is de intentie daartoe aanwezig en worden hackers gezocht die zich bij het kalifaat willen aansluiten.

Cyberspionage

In het beeld wordt aangegeven dat bedrijven binnen de sectoren ICT, maritieme technologie, biotechnologie en lucht- en ruimtevaart, het slachtoffer zijn geweest van economische spionage. Deze activiteiten varieerden van enkel voorbereidingshandelingen tot het daadwerkelijk exfiltreren van vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Naast digitale economische en politieke spionage en sabotage, zetten staten digitale middelen in voor de beïnvloeding van democratische processen. Daarbij kan gedachten worden aan de digitale aanvallen op de Amerikaanse Democratische Partij en tijdens de campagne van de Franse president Macron. Ook wordt zichtbaar dat veel organisaties afhankelijk zijn van een beperkt aantal aanbieders van digitale infrastructuurdiensten waardoor de maatschappelijk impact bij verstoring groot kan zijn. Datalekken zijn in de onderzoekersperiode toegenomen qua omvang en frequentie. Bovendien hebben kwetsbare apparten in het ‘internet der dingen’ geleid tot verstorende aanvallen die de noodzaak tot het versterken van de digitale weerbaarheid onderschrijven. Daarbij kan gedacht worden aan het ‘Mirai-botnet’, waarmee zeer krachtige denial-of-service aanvallen zijn uitgevoerd die tot uitval leiden van diensten als Twitter en Netflix.

De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie waarschuwt dat ‘de digitale weerbaarheid van individuen en organisaties achter blijft bij de dreiging’. In zijn reactie op het rapport geeft hij aan dat hij de Cyber Security Raad heeft gevraagd advies te geven met betrekking tot de kansen en dreigingen van het Internet of Things. Hiermee kan worden verkend welke nationale en internationale mogelijkheden er bestaan om in gezamenlijkheid verder te werken aan de digitale veiligheid van producten en diensten. Ook vraagt hij de Cyber Security Raad, in het licht van de motie Hijink-Tellegen, advies te geven over de informatie-uitwisseling met betrekking tot cybersecurity en cybercrime. In het bijzonder vraagt hij in te gaan hoe gekomen kan worden tot een landelijk dekkend stelsel van informatieknooppunten, het bevorderen van informatie-uitwisseling en het delen van advies.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s